Sopimukset

Sopimukset

Sopimus syntyy tarjouspyynnöstä, tarjouksesta ja siihen annetusta hyväksytystä vastauksesta. Kaikissa hankkeissa syntyy erilaisia tulkintoja siitä, mitä piti tehdä ja mitä oikeastaan on tehty. Sopimukset onkin syytä tehdä aina kirjallisena.

Rakennusalalla käytetään pääasiassa valmiita sopimusmalleja, jotka pohjautuvat yhteisesti sovittuihin sääntöihin. Näitä ovat mm. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE sekä Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE.

Valmiita sopimusmalleja on tarjolla esimerkiksi Rakennustiedon sopimuslomake.net -palvelussa sekä Rakennustiedon kirjakaupoissa.