Arkkitehti

Suunnitteluvaihe on monella tapaa ratkaiseva: suunnittelupöydällä lyödään lukkoon 90 prosenttia rakennuskustannuksista. Myös rakennuksen tulevat käyttökustannukset ja toimivuus määraytyvät suunnitteluvaiheessa.

Arkkitehdin tehtävä hankkeessa on tuottaa maa-alueen, korttelin, rakennuksen tai rakennuksen osan suunnittelun perusratkaisu, joka on tavoitteiden mukainen. Ratkaisu sisältää toiminnallisen ja tilasuunnittelun sekä sen arvion rakennettavuudesta, sekä juridiselta että tekniseltä kannalta. Arkkitehdin vastuulla on suunnitella kohteesta toiminnallisesti ja esteettisesti hyvä kokonaisuus, ja pitää samlla huoli siitä, että kohde rakennetaan lakien ja asetusten mukaan.