ATL:n eettiset säännöt

ATL:n eettiset säännöt


Hyväksytty liiton vuosikokouksessa 2. käsittelyssä 18.04.2001

ATL:n sääntöjen 8 §:n nojalla jäsentoimistot velvoitetaan noudattamaan liiton kokouksen hyväksymiä eettisiä sääntöjä.
Jäsentoimisto, joka ei noudata liiton sääntöjä tai niiden nojalla tehtyjä liiton elinten päätöksiä tai toimii vastoin liiton tarkoitusta, voidaan erottaa liitosta tai julistaa määräajaksi menettämään jäsenoikeutensa.

Arkkitehtitoimistolla tarkoitetaan tässä esityksessä ATL:n jäsentoimistoa.

Näitä ATL:n eettisiä sääntöjä laadittaessa on työn pohjana käytetty seuraavia jo olemassa olevia eettisiä säännöstöjä:

SAFAn ammattisäännöt
Suomen Arkkitehtiliiton 11.12.2000 hyväksymät arkkitehdin ammattisäännöt
Ammattisäännöissä on otettu huomioon kansainvälisen arkkitehtiliiton UIA:n (Union Internationale des Architectes) Pekingin maailmankongressissa vuonna 1999 hyväksymät suositukset arkkitehdin eettisiksi ohjeiksi.

SKOL:in eettiset säännöt
Hyväksytty 1996
SKOL noudattaa toiminnassaan maailmanlaajuisen konsulttijärjestön FIDICin (Féderation Internationale des Ingénieurs Conseils) periaatteita ja edellyttää jäseniltään FIDICin eettisten sääntöjen noudattamista.

ESIPUHE

EETTISET SÄÄNNÖT