Edellytykset jäsenyydelle

Edellytykset jäsenyydelle

Arkkitehtitoimistojen liiton jäseneksi hyväksytään hakemuksesta liiton säännöissä (4§, 5§ ja 6§) määritellyt ehdot täyttävä arkkitehtitoimisto.

Ammattitaito
Jäseneksi hyväksytyn arkkitehtitoimiston johtajien tulee olla korkeasti koulutettua, ammattitaitoista ja ammatissaan kokenutta. Heidän tulee harjoittaa päätoimisesti suunnittelu- ja konsulttitoimintaa, olla koulutukseltaan arkkitehteja ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn jäseniä. 

Kokemus
Ennen jäsenyyttä toimisto on harjoittanut itsenäistä suunnittelu- ja konsulttitoimintaa vähintään kolmen vuoden ajan. Lisäksi toimiston suunnittelujohdon vaatimuksena on seitsemän vuoden suunnittelukokemus.

Sitoutuminen arkkitehtuuriin
Toimiston johtajien on omistettava yrityksen enemmistö ja toimittava vastuullisina johtajina.