Kenelle sivut on tarkoitettu? » Arkkitehteja käyttävät

Arkkitehteja käyttävät

Aluksi arkkitehti voi auttaa hankkeen tavoitteiden asettamisessa ja reunaehtojen selvittämisessä: mitä ja miten tehdään, milloin tehdään ja mitä se voisi maksaa? Arkkitehdin työ on myös asiakkaan resurssien käytön suunnittelua siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Suurimmat vaikeudet syntyvät yleensä siitä, että tavoitteet ja mahdollisuudet ovat jo lähtökohtaisesti ristiriidassa.

Arkkitehti on neuvottelija, optimoija, intressien yhteensovittaja ja ratkaisija. Kaikkein varmimmimin hankkeessa päästään tavoitteisiin, kun arkkitehti kiinnitetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja jatketaan saman suunnittelijan kanssa hankkeen loppuun saakka. Selvittely- ja suunnittelutyön aikana syntyy paljon ns. hiljaista tietoa, jota ei voida hyödyntää jos suunnittelija hankeessa vaihtuu.

Hae suunnittelutoimistoa

Arkkitehdillä on rakennusalan toimijoista kaikkein laaja-alaisin koulutus. Arkkitehti on generalisti, joka tuntee muun muassa kaavoitus-, viranomais- ja rakentamisprosessit, tuntee rakentamisen- , LVI-, valaistus- ja sähkötekniikkaa, rakentamisen ja arkkitehtuurin historiaa sekä taidehistoriaa. Arkkitehtitoimistojen liiton jäsentoimistot ovat jäsenvaatimusten mukaan ammattitaitoisia, kokeneita ja sitoutuneita.

ATL:n sivuilla on suunnittelutoimiston valintaa varten toimistohaku, jossa voit hakea omaan hankkeeseesi sopivaa toimistoa niiden ATL:n jäsentoimistojen joukosta joilla on referenssihankkeita sivustolla. Tässä on lista kaikista ATL:n jäsentoimistoista.

Yritysesittelystä löytyvät toimistojen yhteystiedot, referenssikohteet sekä erityisosaaminen.