Kenelle sivut on tarkoitettu? » Yleisö ja media

Yleisö ja media

Vietämme valtaosan elämästämme rakennetusaa ympäristössä, joten arkkitehtien työ vaikuttaa arkeemme enemmän kuin ehkä tulemme ajatelleeksi. Se, minkälaisessa ympäristössä elämme, ei siis ole yhdentekevää, vaan muovaa toimintaa ja tottumuksia olennaisella tavalla.

Yleisöä varten ATL:n sivuille kerätään yleistä tietoa arkkitehtuurista, arkkitehdeista, ATL:n ja sen jäsentoimistojen toiminnasta ja  tapahtumista, palkinnoista, kilpailumenestyksistä sekä hyvistä, toteutetuista projekteista.

Medialle osioon talletetaan lehdistötiedotteita, kuvamateriaalia sekä muuta julkaistavaksi tarkoitettua materiaalia.