ATL:n jäsenet

Arkkitehdin hyötytietoa löytyy helposti jäsenosion ATL-käsikirjasta, joka korvaa entisen ATL-kansion. Käsikirja sisältää asiakirjamalleja, neuvoja ja ohjeita mm. suunnitteluyrityksen organisaatiosta ja hallinnosta, veroista ja maksuista, henkilöstöhallinnosta, sopimuksista ja niin edelleen. Jäsenille tarkoitettu materiaali löytyy verkkosivuilta jäsenille tarkoitetulta alueelta.

ATL:ssä on jäsenenä vain yrityksiä. ATL:n jäseneksi voi liittyä ATL:n säännöissä mainitut vaatimukset täyttävä arkkitehtitoimisto.