ATL disclaimer

ATL disclaimer

ATL ry ei vastaa tämän Internet-sivuston mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palvelu sisältää linkkejä myös muille kuin ATL ry:n ylläpitämille verkkosivuille. ATL ry ei ole miltään osin vastuussa niiden sisällöstä tai laillisuudesta.