Kenelle sivut on tarkoitettu?

Kenelle sivut on tarkoitettu?

Oranssi osio on tarkoitettu suunnittelupalveluja tarvitseville organisaatioille ja yksityishenkilöille: rakennusten käyttäjille, kertarakennuttajille, kiinteistönomistajille, rakennusliikkeille ja muille suunnittelupalveluja hankkiville arkkitehtitoimistojen asiakkaille.

Vihreä osio on tarkoitettu suurelle yleisölle ja medialle. Tarkoitus on kertoa, mitä arkkitehtitoimisto hankkeessa tekee sekä esitellä Arkkitehtitoimistojen liiton jäsentoimistojen hankkeita, totetuneita kohteita sekä kilpailuehdotuksia. Sivustolle kerätään myös lehdistölle julkaistavaksi tarkoitettua materiaalia.

Sininen osio on tarkoitettu suomalaisille arkkitehtitoimistoille, jotka eivät vielä ole ATL:n jäseniä, mutta joita ATL-jäsenyys kiinnostaa. Osiossa esitellään ATL:n organisaatiota, sääntöjä, jäsenkriteereitä ja toimintaa. Tästä osastosta voit lukea esimerkiksi ATL-jäsentoimiston eettisistä periaatteista.

Osa sivuston tiedoista on tarkoitettu vain ATL:n jäsentoimistoille. Jäsensivuilla on runsaasti jäsentoimistojen ammatinharjoittamiseen, suunniteluyrityksen organisointiin ja hallintoon, veroihin ja maksuihin, henkilöstöhallintoon ym. liittyvää materiaalia. Jäsenet pääsevät kirjautumaan sivuille "jäsenille" linkistä.