ATL järjestönä

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL on itsenäinen elinkeinoelämän etujärjestö, jonka tarkoituksena on rakentamisen ja ympäristön laadun parantaminen arkkitehtipalveluja kehittämällä.


Arkkitehtitoimistojen liitto ATL perustettiin vuonna 1988 hoitamaan arkkitehtitoimistojen toiminnan kehittämistä, edunvalvontaa ja markkinointia. Liiton ammatilliset pätevyysvaatimukset ovat tiukat. Jäsenyrityksiä on yli 250.

ATL:n jäsentoimisto on ammattitaitoinen. Jäseneksi hyväksytyn arkkitehtitoimiston vetäjien tulee olla korkeasti koulutettuja, ammattitaitoisia ja kokeneita. Heidän tulee olla arkkitehteja ja Suomen Arkkitehtiliiton, SAFA:n, jäseniä. Heidän tulee päätoimisesti harjoittaa suunnittelu- ja konsulttitoimintaa.

ATL:n jäsentoimisto on kokenut. Ennen jäsenyyttä toimisto on harjoittanut itsenäistä suunnittelu- ja konsulttitoimintaa vähintään kolmen vuoden ajan. Lisäksi toimiston suunnittelujohdon vaatimuksena on seitsemän (7) vuoden suunnittelukokemus.

ATL:n jäsentoimisto on arkkitehtuuriin sitoutunut. Toimiston vetäjien on omistettava yrityksen enemmistö ja toimittava vastuullisina johtajina.

Rakentaminen on yhä monimutkaisempaa ja sen on vastattava yhä vaativampiin tarpeisiin. Toteutuksen pitkät toimitusketjut vaikeuttavat lopputuloksen laadun varmistamista. Arkkitehtitoimistojen Liiton jäsentoimistot ovat koulutuksellaan, kokemuksellaan ja ammattietiikallaan osoittaneet, että niillä on osaamista selvitä näistä uusista haasteista.

Rakentaminen ja suunnittelu tarvitsevat osaavan johtajan.

ATL:n jäsensivut