Tarvitsetko arkkitehtia?

Tarvitsetko arkkitehtia?

Hankkeen alkaessa saattavat perusasiatkin olla vielä auki. Pitäisikö muuttaa vai pitäisikö pysyä tässä paikallaan? Jos rakennetaan niin minne rakennetaan? Minkälaisia tiloja ja kuinka paljon tarvitaan? Millainen olisi meille paras ratkaisu?

Arkkitehti on oikea asiantuntija myös alkuvaiheen selvittelyihin, koska alueiden kehittymistä koskevat pitkän tähtäimen asiat - yleiskaavoitus, asemakaavoitus ja kaupunkisuunnittelu - ovat tuttuja. Monet arkkitehtitoimistot tekevät maankäytön suunnittelua kaupungeille ja kunnille tilaustyönä. Parhaan sijaintipaikan voivat pidemmällä tähtäimellä ratkaista alueen kehitysnäkymät.

Pääsuunnittelija kokoaa suunnitteluryhmän

Arkkitehdit osaavat tehdä monenlaisia selvityksiä, kartoituksia ja hankesuunitelmia sekä muotoilla löydetyt tarpeet ymmärrettävään muotoon. Esimerkiksi hankesuunnitelma kertoo, mitä tehdään, milloin on valmista ja mitä hanke tulee maksamaan. Hankesuunnitelma on kirjallinen tavoitteiden kuvaus, suunnittelijan muistilista ja päätöksenteon työkalu.

Kun tavoitteet on asetettu ja suunnittelu voi alkaa kaikkein olennaisinta on, että saadaan koottua mahdollisimman hyvin yhteen toimiva suunnitteluryhmä. Paras tapa koota toimiva suunnitteluryhmä on antaa pääsuunnittelijan muodostaa se.

Suunnittelijoiden tehtävänä on myös tilaajan resurssien optimointi. Rakennushankkeessa resurssien käyttö päätetään aina lähes 90%:sti suunnittelupöydällä. Jos optimointi suunnitteluvaiheessa jätetään tekemättä tai se mistä tahansa syystä ontuu on koko rakennushankkeen tavoitteiden epäonnistuminen varmaa. Ylimalkaisia suunnitelmia ei enää työmaavalvonnalla pystytä korjaamaan.