Arkkitehdin valinta » Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailu

Tarjoajaehdokkaiden määrä on syytä rajata sopivaksi suunnittelukohteen kokoon verrattuna. Valitaan ne ehdokkaat joilla tilaaja katsoo olevan parhaat mahdollisuudet selviytyä tehtävästä. Saatujen suunnittelutarjouksen arviointi suoritetaan joko laatuun, hintaan tai molempiin perustuvana. Tarjouksen laatua voidaan mitata esimerkiksi seuraavien ominaisuuksien mukaan: - yrityksen erityisosaaminen, referenssit, tekniset valmiudet ja talous - projektin vetäjän ja työhön osallistuvan henkilökunnan ammattitaito ja kokemus ym. henkilöreferenssit.

Laatuun ja hintaan perustuva arviointi

Suunnittelupalvelun laatuun perustuvassa arvioinnissa tilaaja arvioi ja valitsee suunnittelijoita ainoastaan laadullisin kriteerein, eikä suunnittelun hintaa oteta huomioon. Voidaan käyttää erityisesti neuvottelumenettelyn yhteydessä. Suunnittelualan järjestöjen (ATL, SAFA, RIL, SKOL) teettämässä tutkimuksessa ehdotetaan yhtä mallia hinnan ja laadun komponenttien arviointii.

Hintaan perustuva arviointi

Suunnittelupalvelun hintaan perustuvassa arvioinnissa tilaaja etsii halvinta tarjousta tehnyttä. Pelkästään hintaan perustuva arviointi soveltuu kehnosti arkkitehtisuunnittelun hankintaan ja johtaa lähes poikkeuksetta heikkoon lopputulokseen. Paras suunnitteluryhmä ei ole sellainen, jossa ainoa kaikkia suunnittelijoita yhdistävä tekijä on annettu halvin tarjous.