Arkkitehdin valinta » Valinta arkkitehtuurikilpailulla

Valinta arkkitehtuurikilpailulla

Arkkitehtuurikilpailuna pidetään menettelyä, jossa tilaaja pyytää samanaikaisesti vähintään kahdelta tarjoajalta suunnitelmaa tai luonnosta samasta suunnittelukohteesta. Arkkitehtuurikilpailulla pitää olla selkeät ja oikeudenmukaiset säännöt, jotka määrittelevät kilpailun järjestäjän ja kilpailijan oikeudet ja velvollisuudet kilpailun aikana ja sen jälkeen. Arkkitehtuurikilpailu johtaa useimmiten suoraan hankintaan.

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFAn , Suomen Rakennusinsinöörien liitto RILn , Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLIn , Arkkitehtitoimistojen liitto ATLn ja Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOLn yhteisen kehittämistyön tuloksena on valmistunut Suomessa tähän saakka laajimmalla pohjalla valmisteltu, suunnittelukilpailuja ohjaava säännöstö, Rakennusalan suunnittelukilpailujen periaatteet. 26.10.2006 allekirjoitetussa sopimuksessa mukana ovat myös Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Kuntatekninen Yhdistys, Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK ry ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry.

Lisää tietoa rakennusalan suunnittelukilpailujen säännöistä saat 26.10.2006 julkaistusta lehdistötiedotteesta (pdf).

Rakennusalan suunnittelukilpailujen periaatteet (pdf)