Arkkitehdin valinta » Valinta neuvottelemalla

Valinta neuvottelemalla

Arvioidaan saadut tarjoukset ensin laadullisin perustein ja sen jälkeen parhaan laadullisen tarjouksen jättäneen kanssa täsmennetään toimeksiannon sisältö ja hinta neuvotteluissa. On huomattava, että tarjoukset eivät saa sisältää suunnitelmaa, jonka laatua arvioitaisiin, vaan kuvauksen siitä, miten suunnittelu tulisi tarjoajan mielestä tehdä. (vrt. arkkitehtuurikilpailu). On muistettava myös laadun määritelmä: laatu on tavoitteiden mukaisuutta. Menettely soveltuu hyvin yksityiselle sektorille.