Arkkitehdin valinta » Valinta suoraan

Valinta suoraan

Arkkitehti valitaan suoraan siten, että valitaan yksi toimittaja, jolta pyydetään tarjous ja arvioidaan tarjous laatukriteerejä käyttäen. Julkisissa hankinnoissa suora hankinta on sallittu vain erityisin perustein mm. silloin, kun tekijänoikeudellisista syistä ainoastaan tietty toimittaja voi tulla kysymykseen. Jos arkkitehtia ei voida valita suoraan neuvotellen voidaan valinta tehdä muilla täällä lyhyesti kuvatuilla tavoilla, hieman eri tavoilla riippuen siitä, onko tilaaja yksityinen vai julkinen taho. Yksityinen voi valita arkkitehdin haluamallaan tavalla, kunhan ottaa huomioon maankäyttö- ja rakennuslain ja sopimusoikeuden lähtökohdat.

Julkisella sektorilla arkkitehdin palvelujen hankintaa ohjaa edellä mainittujen lisäksi laki julkisista hankinnoista, jonka mukaan hankinnasta on sen arvosta riippumatta joko ilmoitettava tai tarjouksia on pyydettävä hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä.