Roolit rakennushankkeessa » Rakennushankkeeseen ryhtyvä

Rakennushankkeeseen ryhtyvä

Juridisella termillä tilaajan rooli hankkeessa on "rakennushankkeeseen ryhtyvä". Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on hankkeessa muitakin tehtäviä ja vastuita kuin käyttää tilaajana päätösvaltaa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän päävelvollisuus löytyy Maankäyttö- ja rakennuslaista.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuden piiriin kuuluu laajasti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia asioita alkaen siitä, että ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteet on otettu huomioon ja että rakennuspaikka on tarkoitettuun rakentamiseen sopiva.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän päähuolehtimisvelvollisuus on MRL:n §119 mukaan:

119 §
Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.