Roolit rakennushankkeessa

Roolit rakennushankkeessa

Hankkeissa tarvitaan monien eri alojen tietämystä. Rakennushankkeessa tarvittava tieto on nykyisissä, teknistyneissä rakennuksissa niin monipuolista ja laajaa ettei kukaan voi täydellisesti hallita kaikkea.

Tyypillisesti rakennushankkeessa työskentelevät rakennushankkeeseen ryhtyvä (tilaaja), pääsuunnittelija (talonrakennushankkeessa arkkitehti), arkkitehti, rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija ja sähkösunnittelija sekä organisaattorina rakennuttajakonsultti. Hankkeen monimutkaisuudesta riippuen mukana voi olla myös rakennusautomaatiosuunnittelija, geosuunnittelija, sisustusarkkitehti, palokonsultti ja niin edelleen.

Yhdellä osapuolella voi myös olla useampi rooli, esimerkiksi LVI-suunnittelija voi olla myös rakennusautomaatiosuunnittelija, arkkitehtitoimisto voi hoitaa sekä pääsuunnittelijan arkkitehdin että sisustusarkkitehdin tehtävät jne.

Rakennushankkeissa osapuolten ammattitaidon oikeaa käyttämistä on antaa tilaajan määritellä tavoitteita ja käyttää päätösvaltaa, suunnittelijoiden suunnitella ja urakoitsijoiden rakentaa. Yhteiskunnan tulee luonnollisesti tukea ammattitaidon oikeaa käyttöä.