Uudistamme sivustojamme, uutta tulossa vuonna 2018
Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

Y-tunnus: 0991400-1

Runeberginkatu 5

00100 Helsinki

puh. 09 58444201

sähköposti: atl[å]atl.fi

Yhteyshenkilö: Vesa Juola

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa mahdollisimman nopeasti rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry:n sidosryhmärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, mainonnan tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

- Nimi

- Sähköpostiosoite

- Matka- ja/tai muu puhelinnumero

- Organisaatio ja asema

- Organisaation osoitetiedot

- Yhteysloki

Rekisteri ei sisällä henkilötietolain mukaisia arkaluonteisia tietoja.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksimainittuja.

7. Tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.