Arkkitehdin valinta

Arkkitehdin valinta

Arkkitehdin valinta alkaa laatutavoitteiden asettamisella

Jos hankkeen tavoitteita ei ole määritelty on arkkitehtipalvelun laajuutta tietenkin mahdotonta määritellä. Lisäksi, asetetut tavoitteet usein kehittyvät ja jäsentyvät vielä suunnittelun aikana koska suunnittelun edetessä löydetään ratkaisuja joita ei ole edeltäkäsin voinut hahmottaa. Hankkeen aikana on järkevää säätää palvelua muuttuneiden tavoitteiden mukaiseksi. Arkkitehtipalvelu on tilaajan hankinnan valmistelua ja tilaajan resurssien optimoimista siten että asetettuihin tavoitteisiin päästään. Mitä vähemmän optimoidaan sitä varmemmin tavoitteista jäädään.

Arkkitehtisuunnittelu on asiantuntijaosaamista, sen hankinta edellyttää tilaajalta erilaisia taitoja kuin tavaroiden hankinta. Lisäksi arkkitehtisuunniteluun sisältyy suuri laissa määrätty yhteiskuntavastuu. Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus edellyttävät, että rakennuksen suunnitteluun käytetään päteviä tekijöitä ja että heille annetaan riittävät mahdollisuudet tehtäviensä hoitamiseen.

Arkkitehdin palvelua ei voida hankkia samalla tavalla kuin tuotteita koska suunnittelussa tuote määritellään vasta suunnitteluprosessin aikana, sitä ei ole vielä olemassa kun hankinta tehdään. Jos tuottamiseen käytetyt resurssit minimoidaan saadaan erittäin huono tuote. Arkkitehdin valintatapa vaikuttaa arkkitehdin toimintaedellytyksiin ja siten koko rakennushankkeen laatuun. Rakennettu hanke taas vaikuttaa tilaajan omaan toimintaan vuosia, ehkä vuosikymmeniä.

Hyvä arkkitehtisuunnittelu on vaihtoehtojen etsimistä, niiden vertailua ja päätösehdotusten tekemistä. Arkkitehti tuottaa asetettuihin ongelmiin ratkaisuvaihtoehtoja. Vain hinnalla kilpailuttamisessa on yksinkertaisimmillaan kysymys ratkaisuvaihtoehtojen minimoimisesta ja riskien ottamisesta. Paras vaihtoehto saattaa jäädä löytymättä. Arkkitehtien välistä kilpailua voidaan paremmin hyödyntää tilaajaa ja käyttäjää palkitsevalla tavalla kun hankinta hoidetaan oikein. Lähtökohtana voi olla laatua painottava valinta, arkkitehtikilpailu tai tilaajan ja arkkitehdin välisen asiakassuhteen ja yhteistyön syventäminen kumppanuudeksi.

Tilattavan palvelun laadulliset tavoitteet ja tehtäväsisältö on syytä määritellä selkeästi. Tilaajan ja arkkitehdin kannattaa yhdessä täsmentää toimeksiannon tavoitteita vielä työn edetessäkin. Palveluun sisällytettävät tehtävät on varminta määritellä tehtäväluetteloilla sen jälkeen, kun arkkitehti on yhdessä muiden osapuolien kanssa perehtynyt hankkeeseen. Selkeissä kohteissa tavoitteet ja tehtäväluettelo voidaan liittää valmiiksi tarjouspyyntöön. Suunnittelun mahdollisesta vaiheistuksesta on syytä mainita tarjouspyynnössä.

Arkkitehdin valinta on arkkitehtien kohdekohtaista arviointia. Hankkeen vaativuutta vastaava arkkitehti kannattaa kiinnittää hankkeeseen mahdollisimman aikaisin.