Palkkiomuodot

Palkkiomuodot

Arkkitehtisuunnittelun palkkiomuodot

Palkkiomuodon valinnalla tilaaja voi vaikuttaa ohjausmahdollisuuksiinsa hankkeessa. Palkkiomuodot on syytä valita konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaan.

Aikapalkkio - vielä täsmentymättömät hankkeet

Aikapalkkiot soveltuvat tavoitteiltaan vielä täsmentymättömiin hankkeisiin, kuten erilaisiin esiselvityksiin, tarveselvityksiin ja hankesuunnitteluun sekä kaavoitukseen liittyviin tehtäviin. Aikapalkkio on turvallisin vaihtoehto korjausrakentamisen hankkeissa. Aikapalkkio sovitaan henkilöryhmittäin kokemuksen ja koulutuksen mukaan.

Kokonaispalkkio - selkeät suunnittelutehtävät

Kokonaispalkkiot soveltuvat täsmällisesti määriteltyihin ja selkeisiin suunnittelutehtäviin. Kokonaispalkkio käsittää etukäteen sovitun kokonaispalkkion tehtävän suorittamisesta ja edellyttää tilaajalta selvää hankkeen ja hankinnan tavoitteen asettelua.

Prosenttipalkkio - hankkeen koko ja kustannukset täsmentymättömiä

Palkkio määräytyy investoinnin toteutuskustannusten mukaan. Palkkiossa otetaan huomioon tehtävän vaativuus sekä suunniteltaviin yksiköihin sisältyvä toistuvuus. Sovitaan yleensä kokemusperäisesti. Prosenttipalkkio soveltuu hankkeisiin, joiden lopullinen koko tai kustannustaso ei ole täsmentynyt.

Yksikköpalkkio - suunnittelukilpailut

Kilpailu järjestetään hankkeen yksilöllisten tavoitteiden pohjalta parhaan suunnitteluratkaisun saavuttamiseksi. Kilpailulla on säännöt, jotka määrittelevät kilpailun järjestäjän ja kilpailijan oikeudet / velvollisuudet kilpailun aikana ja sen jälkeen. Kilpailun järjestäjä nimeää palkintolautakunnan, jossa on rakennuttajan ja käyttäjän edustajien lisäksi arkkitehtuurin ja rakentamisen ammattilaisia. Yleisen arkkitehtuurikilpailun palkintosumma vastaa noin kolmasosaa vastaavan tehtävän suunnittelupalkkiosta.

Tavoitepalkkio - yhteinen sopimus laskentaperusteista

Tavoitepalkkio ja sen laskentaperusteet sovitaan yhdessä. Yleisimmin palkkiotavoitteen alittumisesta hyvitetään suunnittelijalle puolet alituksesta ja ylittymisen osalta suunnittelutyöstä maksetaan puolet sovitusta aikapalkkiosta.